NL
| EN


ZELF GEÏNITIEERD         IN OPDRACHT         OVER        CONTACTKennismaken met Rotterdam Zuid 


Onderzoek naar sociale veerkracht

In opdracht van Veldacademie, documentaire,2018-2019
Steden hebben te maken met ingrijpende gevolgen van ontwikkelingen als klimaatverandering, digitalisering en robotisering. Het vermogen om hier collectief op in te spelen zou je kunnen omschrijven als sociale veerkracht. Het onderzoeksprogramma 'Veerkracht van lokale gemeenschappen' van Veldacademie richt zich op de vraag hoe veerkracht werkt in Rotterdamse wijken en buurten. De nadruk ligt daarbij op het collectieve handelen van bewoners. Deze film is onderdeel van een drieluik over gemeenschappen in de wijk IJsselmonde in Rotterdam Zuid. Het laat zien hoe zij bijdragen aan een betere buurt.

  


Stills: 

In opdracht van 

Floor Hofman
Maastricht en Eindhoven in Nederland / Taipei en Tainan in Taiwan