NL
| EN


ZELF GEÏNITIEERD         IN OPDRACHT         OVER        CONTACTGezond in Beverwaard


Portret van het project Gezond in Beverwaard

In opdracht van Veldacademie, 8 minuten,2019


Drie jaar lang onderzocht Veldacademie hoe de leefstijl van kinderen en hun huishoudens in Rotterdam Beverwaard verbeterd kan worden. Dat deden ze met actie-onderzoek, wat wil zeggen: ze probeerden op verschillende manieren de gezondheidsvaardigheden te verbeteren en intussen onderzochten ze of dat werkt. 

Bijzonder aan dit project was dat onderzoek en onderwijs samen optrokken en kinderen met hun gezinnen drie jaar lang gevolgd en begeleid werden. Bijna wekelijks waren er lesprogramma’s in de klas, die bedacht en uitgevoerd werden in samenwerking met Stichting Building Arts en studenten van verschillende opleidingen. In de les werd kennis ingebracht over gezondheid en de vele aspecten die daar mee te maken hebben. Gelijktijdig werden er tijdens de lessen gegevens verzameld voor het onderzoek.


Film stills


Floor Hofman
Maastricht en Eindhoven in Nederland / Taipei en Tainan in Taiwan